Lori 
+8613792881259  
Benson 
 +8618953271092 
April 
 +8615153263109 
Echo 
 +8613792495610 
Sky 
 +8615318863487 
Contact Us


Add:  Block #197,NO 118 YanChuan Road,
Rose Garden,Licang District,Qingao,China
E-mail: info@haiyihair.com
tara@haiyihair.com
nicole@haiyihair.com
eva@haiyihair.com
diana@haiyihair.com
ellen@haiyihair.com
annie@haiyihair.com
Mobile:+86-13792881259